نفرت و رنج‌هایش

Program Picture

پاراگراف

نفرت و رنج‌هایش
۰۴ شهریور ۱۴۰۰

نفرت رنج‌آور است و بهترین داستانی هم که می‌تواند رنج‌های نفرت را بیان کند، همان داستان سیب‌زمینی‌های درون کیسه است. داستان از این قرار است …

news letter image

ثبت نام در خبرنامه