داستان بهیرخ

Program Picture

داستان ما

داستان بهیرخ
۰۷ فروردین ۱۴۰۰

مهمان عزیز این قسمت آقای بهیرخ برامون از اقداماتش در راستای جامعه سازی می‌گه و هم‌چنین با بیان تجربه‌ای، تاثیر جلسات دعا را در پرورش روحانی یادآور می‌شه. شروع سال نو برای بهیرخ یادآور خاطرات با پدرش است.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه