تقدّم تربیت روحانی – علّت شناسی جرم

Program Picture

پیک یزدان

تقدّم تربیت روحانی – علّت شناسی جرم
۱۳ اسفند ۱۳۹۸

نبوغ فورل مانند لئوناردو داوینچی (نقاش، مجسمه‌ساز، معمار، مهندس و موسیقی‌دان شهیر ایتالیایی) در زمینه‌های مختلف بود. فورل پزشک، روانپزشک، روانشناس، جامعه‌شناس، جرم‌شناس، زیست‌شناس، حشره‌شناس و مورچه‌شناس بود و در همۀ این رشته‌ها کتاب نوشته بود و از برجسته‌ترین پژوهشگران عالم به شمار می‌رفت. کیفیت ایمان او را به آیین بهائی به هنگام گزارش حیات حضرت عبدالبهاء به تفصیل بیان خواهیم کرد. فورل پیش از ایمان به آیین بهائی نیز با آنکه با لمبروزو پدر دانش جرم‌شناسی و داروین طبیعی‌دان برجستۀ انگلیسی دوستی نزدیک داشت ولیکن در همان ایام نیز به تباه‌زدگی تباری مجرمان، وجود مجرم مادرزاد و نیز داروینیسم اجتماعی اعتقادی نداشت. فورل به بررسی تاثیر عوامل اجتماعی و پویش جامعه‌پذیری و یادگیری در ارتکاب جرم نیز پرداخته است و به ویژه پس از پذیرش آیین بهائی به نوعی که از مقالاتش آشکار می‌شود بر تاثیر این عوامل در اصلاحات اجتماعی و بازسازی رفتار آدمی تاکید ورزیده است.

برای دانلود متن کامل این قسمت کلیک کنید.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه