Program Picture

فیلم‌ها

انیس (نسخه کامل)

۲۶ تیر ۱۳۹۵

در این فیلم با داستان جوانی آشنا می‌شوید که همراه با سید علی محمد باب در زمان ناصرالدین شاه به فرمان امیرکبیر در روز ۲۸ شعبان ۱۲۶۶ برابر یا ۹ ژوئیه ۱۸۵۰ در میدان سربازخانه تبریز تیرباران شد.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه