Program Picture

فیلم‌ها

ریشه‌های آئین بهائی

۳۰ خرداد ۱۳۹۸

فیلم کوتاه “ریشه‌های آئین بهائی” در دو قسمت نگاهی به تاریخ سال‌های اولیه آئین بابی و بهائی دارد.
دیانت بهائی یک دیانت مستقل جهانی است که حدود یک قرن و نیم پیش توسط حضرت بهاءالله از ایران آغاز شد. ظهور حضرت بهاءالله و حضرت باب در قرن نوزدهم میلادی جامعۀ آن زمان را متحول ساخت و تا به امروز بسیاری از ایرانیان از هر پیشینه، طبقه و مذهبی را تحت تأثیر قرار داده است. حضرت بهاءالله در زمانی که اختلافات طبقاتی، نژادی، دینی و جنسیتی در نقاط مختلف عالم مسئله‌ای پذیرفته شده و عادی به شمار می‌رفت، ندای یگانگی، برابری، صلح و دوستی بلند نمودند و افکاری عرضه داشتند که بشریت را بر ساختن دنیایی جدید قادر می‌سازد.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه