Program Picture

فیلم‌ها

داستان ما یکیست

۰۹ تیر ۱۴۰۲

این فیلم الهام گرفته از داستان ۱۰ شهروند زن بهائی است که در اوایل دهه شصت به دلیل اعتقادات مذهبی و پایداری و استقامتشان در راه برابری، عدالت و آزادی به دست جمهوری اسلامی اعدام شدند.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه