Program Picture

فیلم‌ها

نگاهی کوتاه به روح برابری جنسیتی – بخش ۱

۰۲ آبان ۱۴۰۱

از سال 1995 مطالب بسیاری در بارۀ شرایطی که رشد برابری جنسیّتی را ممکن می‌سازد آموخته‌ایم. صرف نظر از اینکه در 25 سال آینده چه موانع و مشکلاتی پیش آید، هوشیاری اکثر مردم جهان به این حقیقت که زنان و مردان برابرند هرگز از بین نخواهد رفت. فیلم “نگاهی کوتاه به روح برابری جنسیتی” به زندگی افراد در سراسر جوامع جهان از جمله کلمبیا، هند، مالزی، ایالات متحده، و زامبیا و هم‌چنین تجارب آنها در اعمال اصل برابری جنسیتی در زندگی خویش و سهم آنها در کمک به اهدافی که در بیانیه پکن و سکوی عمل عنوان گشته، می‌پردازد.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه