Program Picture

فصل مشترک - فصل ۲

مهاجرت، سفری پر فراز و نشیب

۰۳ خرداد ۱۳۹۷

از آذین ارباب، وکیل مهاجرت، پرسیدیم که کشورهای میزبان چگونه می‌توانند در جذب مهاجران تازه وارد در جامعه، عملکرد درستی داشته باشند؟

news letter image

ثبت نام در خبرنامه