Program Picture

فصل مشترک - فصل ۲

تاثیر موسیقی‌ و هنر در فرهنگ – بخش ۲

۱۴ بهمن ۱۳۹۵

از آوا باورز پرسیدیم هنر و به خصوص موسیقی‌ چه نقشی‌ می‌تواند در فرهنگ‌سازی بازی کند؟

news letter image

ثبت نام در خبرنامه