Program Picture

فصل مشترک - فصل ۲

آیا هنرمند در برابر جامعه مسئول است؟

۱۴ تیر ۱۳۹۷

گفتگویی داشتیم با صفا شهیدی نوازنده و آهنگساز جوان ایرانی و از او پرسیدیم که هنرمند چه وظیفه‌ای در برابر جامعه خود دارد؟ و چگونه می‌تواند به رشد اجتماعی کمک کند؟

news letter image

ثبت نام در خبرنامه