طاهره – بخش ۵

طاهره – بخش ۵
شهریور ۲۶, ۱۳۹۶

پارسا فنائیان در این قسمت برای آخرین بار در رابطه با طاهره قرّهالعین با جناب احسان رحیمی هم‌ صحبت می‌شود: ثمره‌ زندگی طاهره موضوع این قسمت است.

ثبت نام در خبرنامه