صلح میان انسان‌ها – وحدت

Program Picture

دنیای زیبای ما

صلح میان انسان‌ها – وحدت
۱۴ فروردین ۱۳۹۹

انسان‌ها در ظاهر و باور با هم متفاوت‌اند و با تمام این تفاوت‌ها می‌توانند در کنار هم با صلح و آرامش زندگی کنند.
دیگر پذیری و پذیرش تفاوت‌ها باعث می‌شود تا کودک به خوبی یاد بگیرد که صلح حق تمامی انسان‌هاست.
کاردستی کره زمین: https://www.youtube.com/watch?v=J1hsgQ5XGvM

news letter image

ثبت نام در خبرنامه