Program Picture
صفات روحانی
آبان ۲, ۱۳۹۴

بخش یازدهم از کتاب “عشق، رابطه جنسی و زندگی مشترک در آئین بهائی” نوشته خانم جوآن بارستو هرناندز.

در این قسمت به موضوع پرورش صفات روحانی و تأثیر این صفات در تأسیس خانواده موفّق و پایدار توجّه می‌شود.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه