Program Picture

فیلم کوتاه

شکفتن از شکاف سنگ

۰۱ شهریور ۱۴۰۰

تنها پنج درصد از مردم ایران امکان فراگیری خواندن و نوشتن و یا تحصیل علوم و مهارت‌ها را داشتند، و آن هم فقط برای مردان بود. شکستن چرخه ظلم و ستم هزاران ساله کار آسانی نبود. اینجا است که طاهره قره العین و عبدالبهاء وارد داستان می‌شوند، داستان “شکفتن از شکاف سنگ”.

English Version

نسخه ترکی

news letter image

ثبت نام در خبرنامه