Program Picture

فیلم کوتاه

تلاش‌های بهائیان در سراسر جهان

۰۲ اسفند ۱۴۰۰

بهائیان از قشرهای مختلف اجتماع و از اقوام و ملل گوناگون در بیش از ۱۰۰،۰۰۰ نقطه در سراسر جهان زندگی می‌کنند. آنان هر کجا ساکن هستند، در شهر یا روستا، علاوه بر تلاش برای رشد معنوی و فکری خود، در تلاشند تا با فعالیت دوشادوش همسایگان و دوستانشان، جوامعی ایجاد کنند که شالوده جهان صلح آمیز و متحد نشد. در ایران به جای استقبال از چنین اقدامات سازنده‌ای، اعتقادات و فعالیت‌های بهائی به شکلی سیستماتیک ضد انسانی، خرابکارانه و یا ضد منافع ملی معرفی می‌شوند و بهائیان مورد آزار و سرکوب قرار می‌گیرند. این در حالیست که در دیگر نقاط جهان اقدامات جوامع بهائی علاوه بر جلب همکاری افراد و گروه‌های متنوع، قدردانی و ستایش بسیاری از رهبران و مقامات سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، و مذهبی کشورهای مختلف را به دنبال داشته است.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه