Program Picture

فیلم کوتاه

آزاد همچون باد

۰۲ خرداد ۱۴۰۱

او دوراندیش بود. به جهان درباره وقوع جنگ هشدار داد. درباره اهمیت کشاورزی صحبت کرد و در نهایت توده بسیاری از مردم را از گرسنگی و قحطی نجات بخشید. نام او عباس افندی بود، فردی محبوب و محترم در بین همگان. او را پدر فقرا می‌نامیدند. او به نام عبدالبها شناخته شده است. آزاد همچون باد، در سخاوت و عشق.

نسخه انگلیسی

news letter image

ثبت نام در خبرنامه