Program Picture

فیلم کوتاه

ریشه‌های ستیز و شادی

۰۳ مهر ۱۴۰۲

درگیری و ستیز جزئی از زندگی همۀ ما است، موضوع اصلی داستان برای کتاب‌ها و فیلم‌هاست، و علاقۀ اصلی اکثریت افراد در این روزها. برخی از افراد به این باور رسیده‌اند که انسان‌ها ذاتاً خشن، حریص، و خودمحورند و این گونه ویژگی‌ها بخشی از DNA جمعی بشر می‌باشد.

این انیمیشن کوتاه چنین فرضیاتی را زیر سؤال می‌برد، افسانه‌هایی که قسمتی از زندگی ما شده‌اند را مطرح می‌کند، و دیدگاه‌های جدیدی را در بارۀ این موضوع ارائه می‌دهد که چطور می‌توانیم در قرن 21ام در جامعه‌ای جهانی در کنار یکدیگر زندگی کنیم. زندگی در زیر سایۀ جنگ، دیگر تقدیر و یا سرنوشت مردم کرۀ زمین نیست.

نسخه انگلیسی

news letter image

ثبت نام در خبرنامه