Program Picture

فیلم کوتاه

روزگار زنان

۲۵ خرداد ۱۴۰۲

در انجماد شبی سرد و سوزان، ناگهان بامدادان رسید. با تابش خورشیدِ گرمِ حقیقت قلب آدمی تپیدن گرفت و زندگی جاری شد در رگ‌های خشکیده بشر. و از آن پس هیچ کس زادن دختر را نَگِریست. دخترک فخر جهان بود و فلک.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه