کارنامه بد – بخش ۱

Program Picture

شوق یادگیری

کارنامه بد – بخش ۱
۲۳ بهمن ۱۳۹۵

پاسخ به والدینی که نمی‌دانند وقتی فرزندشان کارنامه‌ای با نمرات بد به خانه می‌آورد چه باید بکنند.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه