هوش و استعداد – بخش ۱

Program Picture

شوق یادگیری

هوش و استعداد – بخش ۱
۱۹ فروردین ۱۳۹۶

معمولا همه هوش دارند ولی هر کسی در یک نوع از هوش‌های شناخته شده قوی‌تر است.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه