افت تحصیلی – بخش ۲

Program Picture

شوق یادگیری

افت تحصیلی – بخش ۲
۱۲ فروردین ۱۳۹۶

چرا در اکثر موارد بالا بودن سطح دانش و سواد محصل موجب افت تحصیلی می‌شود؟

news letter image

ثبت نام در خبرنامه