Program Picture

شنیدنی‌های رسانه‌ای

۴۰۵
۰۵ اردیبهشت ۱۳۹۵

– جمعه ای که گذشت روز جهانی زمین پاک بود.
– امید کوکبی زندانی سیاسی به علّت ابتلا به سرطان کلیه مورد عمل جرّاحی قرار گرفت.
– در شهرهای قائم شهر و بابل ریهمرفته هجده واحد صنفی که صاحبان بهائی آنها در گرامیداشت روز اوّل عید رضوان تعطیل کرده بودند از طرف مسئولین پلمپ شد.
– نقل قول این هفته : از بیانات حضرت بهاءالله.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه