شنیدنیهای رسانه‌ای – ۴۲۹

Program Picture

شنیدنی‌های رسانه‌ای

شنیدنیهای رسانه‌ای – ۴۲۹
۲۵ مهر ۱۳۹۵

• باب دیلن برنده جایزه نوبل ادبیات شد.
• استعداد درخشان به خاطر بهائی بودن از دانشگاه اخراج شد.
• بودجه نیست، گرد و غبار همچنان وجود دارد.
• آنتونیو گوته رش دبیر کلّ سازمان ملل متّحد شد.
• استان بوشهر از استانهائی است که آمار زیادی از بیماران کلیوی و دیالیزی را در ایران دارد.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه