شنیدنیهای رسانه‌ای – ۴۳۰

Program Picture

شنیدنی‌های رسانه‌ای

شنیدنیهای رسانه‌ای – ۴۳۰
۰۲ آبان ۱۳۹۵

•افتتاح مشرق الاذکار شیلی، آخرین مشرق الاذکار قاره ای در جهان.
•بیت العدل اعظم: جناب فرهنگ امیری به شهادت رسیده است.
•زن شگفت انگیزسفیر جدید سازمان ملل متحد.
•نقل قول این هفته از آزیتا رفیع زاده

news letter image

ثبت نام در خبرنامه