شنیدنیهای رسانه‌ای – ۴۲۶

Program Picture

شنیدنی‌های رسانه‌ای

شنیدنیهای رسانه‌ای – ۴۲۶
۰۴ مهر ۱۳۹۵

– روز جهانی صلح.
– یک مهر، زادروز استاد شجریان.
– برندگان جایزه ی آلترناتیو مشخص شدند.
– کارگردان جوان ایرانی فیلم خود را به رایگان در اینترنت منتشر کرد.
– نقل قول از استاد بهرام بیضایی.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه