سکوت ترسناک

Program Picture

بولتن

سکوت ترسناک
۲۲ آبان ۱۳۹۹

سکوت ترسناک. بولتن امروز این موضوع را بررسی می‌کند که در برابر ناملایمات آیا باید سکوت کرد؟ آیا نتایج سکوت را می‌توان پیش‌بینی و یا تحلیل کرد یا با آن کنار آمد؟

news letter image

ثبت نام در خبرنامه