فضای مجازی

Program Picture

بولتن

فضای مجازی
۱۵ آبان ۱۳۹۹

فضای مجازی. شاید کمتر انسانی یا جامعه‌ای در روی کره زمین یافت شود که با فضای مجازی آشنا نباشد یا زندگی‌اش به آن وابسته نشده باشد. آیا این وابستگی مفید است یا مضر؟ موهبت است یا مرارت؟ شادی‌آور است یا غم‌انگیز. موجب اتحاد است یا عامل تفرقه؟

news letter image

ثبت نام در خبرنامه