Program Picture

سپهر سخن - فصل ۱

قسمت ۱
۰۷ خرداد ۱۳۹۸

حضرت بهاءالله می‌فرمایند:
“ای دوستان، سراپرده یگانگی، بلند شد، به چشمِ بیگانگی، یکدیگر را نبینید، همه بارِ یک دارید و برگِ یک شاخسار”
استاد بهرام فرید درباره این بیان مبارک حضرت بهاءالله توضیح می‌دهند.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه