Program Picture

سپهر سخن - فصل ۱

قسمت ۲۳
۱۴ آبان ۱۳۹۸

در برنامه این هفته سپهر سخن، بهرام فرید به این بیان حضرت بهاءالله که می‌فرمایند: «ای بنده یزدان. هر دستور که تو را از این نار که حقیقت نور و سر ظهور است دور می‌نماید او دشمن توست. به گفتار اغیار از یار دور ممان و با سخن دشمن از دوست مگذر.» می‌پردازند و ما رو با مفاهیم آن آشنا می‌کنند.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه