Program Picture

سپهر سخن - فصل ۱

قسمت ۲۱
۲۳ مهر ۱۳۹۸

استاد بهرام فرید در برنامه این هفته سپهر سخن به یکی دیگر از بیانات حضرت بهاءالله، بنیان‌گذار دیانت بهائی می‌پردازند. حضرت بهاءالله می‌فرمایند: “از توام و به تو آمدم، قلبم را به نور معرفتت منیر فرما.”

news letter image

ثبت نام در خبرنامه