Program Picture

فیلم‌ها

سفیری برای بشریت

۰۸ دی ۱۴۰۰

دوران پر تلاطم زندگی حضرت عبدالبهاء مقارن با تحولات وسیعی در دنیای پیرامون ایشان بوده و این دو بر هم تاثیرات شگرفی داشته‌اند. مستند سفیری برای بشریت ضمن نزدیک شدن به ویژگی‌های شخصیت حضرت عبدالبهاء به کنکاش در خصوص حقایق دوران‌های مختلف زندگی ایشان، کودکی، اسارت، تبعید، آزادی و سفرهایش پرداخته است. همچنین آثار مکتوب، مراسلات، اشعار، نصایح و خطابه‌های ایشان مورد تحقیق قرار گرفته است.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه