Program Picture

فیلم‌ها

سرمشق عالمیان

۰۹ دی ۱۴۰۰

صد سال پیش، حضرت عبدالبهاء، پسر حضرت بهاءالله و مَثَلِ اعلای آموزه‌های ایشان چشم از این جهان فروبستند.

فیلم «سرمشق عالمیان» با نقل خاطرات برخی از افرادی که زندگی‌شان در مسیر مشارکت در بهبود اجتماع به واسطه‌ی تعامل با حضرت عبدالبهاء متحول شده، جایگاه منحصر به فرد حضرت ایشان را به عنوان پناهگاه و مأمنی برای بشریت به تصویر می‌کشد. این فیلم همچنین برخی از اصول جهانی را که در گفتار و عمل حضرت عبدالبهاء تجسم می‌یافت مرور می‌کند؛ اصولی که هدایت‌کننده‌ی یک جنبش جهانی، متشکل از افراد، جوامع و موسساتی است که در خدمت به بشریت از ایشان الگو می‌گیرند.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه