کاربرد اقتصاد روحانی – بخش ۱

Program Picture

سخنرانی

کاربرد اقتصاد روحانی – بخش ۱
۱۹ اسفند ۱۳۹۸

– تعریف اقتصاد، تعریف روحانیّت و تعریف اقتصاد روحانی.
– بخش اول سخنرانی آقای دکتر هوشمند بدیعی در بیست و دومین همایش سالانه انجمن ادب و هنر ایران، لندن – ۲۰۱۸ میلادی.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه