خدمت به جامعه بشری بدون تعصب – بخش ۵

Program Picture

سخنرانی

خدمت به جامعه بشری بدون تعصب – بخش ۵
۱۲ اسفند ۱۳۹۸

– خدمت بدون تعصب به زندانیان هم بند.
– بخش پنجم و پایانی سخنرانی آقای دکتر کامیار علایی در بیست و دومین همایش سالانه انجمن ادب و هنر ایران، لندن – ۲۰۱۸ میلادی.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه