خدمت به جامعه بشری بدون تعصب – بخش ۴

Program Picture

سخنرانی

خدمت به جامعه بشری بدون تعصب – بخش ۴
۰۵ اسفند ۱۳۹۸

– خدمت بدون تعصب به زندانیان هم بند.
– بخش چهارم سخنرانی آقای دکتر کامیار علایی در بیست و دومین همایش سالانه انجمن ادب و هنر ایران، لندن – ۲۰۱۸ میلادی.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه