کاربرد اقتصاد روحانی – بخش ۴

Program Picture

سخنرانی

کاربرد اقتصاد روحانی – بخش ۴
۱۸ فروردین ۱۳۹۹

ـ مدل پیشنهادی ملهم از آثار بهائی برای بهبود وضع اقتصادی.
– بخش چهارم و پایانی سخنرانی آقای دکتر هوشمند بدیعی در بیست و دومین همایش سالانه انجمن ادب و هنر ایران، لندن – ۲۰۱۸ میلادی.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه