صلح و حقوق بشر – بخش ۳

Program Picture

سخنرانی

صلح و حقوق بشر – بخش ۳
۱۵ شهریور ۱۳۹۵

بخش سوّم و پایانی سخنرانی با عنوان “صلح و حقوق بشر” که در بیست و پنجمین کنفرانس سالانه انجمن دوستداران فرهنگ ایرانی در سال ۲۰۱۵ میلادی و در شهر شیکاگو آمریکا توسّط مهر انگیز کار ارائه گردید.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه