صلح و حقوق بشر – بخش ۲

Program Picture

سخنرانی

صلح و حقوق بشر – بخش ۲
۰۸ شهریور ۱۳۹۵

بخش دوّم سخنرانی با عنوان “صلح و حقوق بشر” که در بیست و پنجمین کنفرانس سالانه انجمن دوستداران فرهنگ ایرانی در سال ۲۰۱۵ میلادی و در شهر شیکاگو آمریکا توسّط مهرانگیز کار ارائه گردید.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه