صلح و حقوق بشر – بخش ۱

Program Picture

سخنرانی

صلح و حقوق بشر – بخش ۱
۰۱ شهریور ۱۳۹۵

بخش اوّل سخنرانی با عنوان “صلح و حقوق بشر” که در بیست و پنجمین کنفرانس سالانه انجمن دوستداران فرهنگ ایرانی در سال ۲۰۱۵ میلادی و در شهر شیکاگو آمریکا توسّط مهرانگیز کار ارائه گردید.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه