دیانت بابی و بهائی و نهضت روشنفکری در ایران – بخش ۶

Program Picture

سخنرانی

دیانت بابی و بهائی و نهضت روشنفکری در ایران – بخش ۶
۲۶ شهریور ۱۳۹۷

– دیدگاه دیانت بهائی در لوح دنیا در رابطه با لزوم ایجاد حکومت قانون.
– بخش ششم سخنرانی دکتر فریدون وهمن در هجدهمین همایش سالانه انجمن ادب و هنر ایران. لندن سال ۲۰۱۴ میلادی.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه