دیانت بابی و بهائی و نهضت روشنفکری در ایران – بخش ۵

Program Picture

سخنرانی

دیانت بابی و بهائی و نهضت روشنفکری در ایران – بخش ۵
۱۹ شهریور ۱۳۹۷

– نگاهی به آثار حضرت بهاءالله و حضرت عبدالبهاء در رابطه با نهضت روشنفکری در ایران.
– بخش پنجم سخنرانی دکتر فریدون وهمن در هجدهمین همایش سالانه انجمن ادب و هنر ایران. لندن سال ۲۰۱۴ میلادی.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه