ترک تعصبات – بخش ۱

Program Picture

سخنرانی

ترک تعصبات – بخش ۱
۱۶ دی ۱۳۹۸

– زیان‌های تعصب.
– بخش اول سخنرانی آقای دکتر شاپور راسخ در بیست و دومین همایش سالانه انجمن ادب و هنر ایران، لندن – ۲۰۱۸ میلادی.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه