ترک تعصبات – بخش ۴

Program Picture

سخنرانی

ترک تعصبات – بخش ۴
۰۷ بهمن ۱۳۹۸

– تعصبات نژادی.
– بخش چهارم و پایانی سخنرانی آقای دکتر شاپور راسخ در بیست و دومین همایش سالانه انجمن ادب و هنر ایران، لندن – ۲۰۱۸ میلادی.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه