سازمان ملل متحد – بخش ۲

Program Picture

معماران صلح

سازمان ملل متحد – بخش ۲
۲۶ مهر ۱۳۹۴

فعالیت‌های سازمان ملل متحد در زمان پس از جنگ سرد. ساختار سازمان ملل متحد. معرفی ارگان‌های این سازمان.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه