ساختن فردایی بهتر از امروز

Program Picture

با هم در خانه

ساختن فردایی بهتر از امروز
۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۹

همبستگی و آرامش بیشتر لازمه این روزهای قرنطینه است، حفظ روحیه، فاصله از شتاب در زندگی و پرداختن به اصل زندگی، تبدیل وخامت امر ناشی از ویروس کرونا به فرصتی برای رشد، ایمان و اعتقاد به انسان آرامش می‌دهد، تکنیک روانشناسی برای ساختن خاطرات خوب در ذهن و شرطی کردن ذهن، نکات پزشکی و بهداشتی در خصوص ورزش کردن در قرنطینه، ویروس کرونا جدی‌ترین چالش تاریخی بشر است، ویروس کرونا به ما نشان داد که این کاخ بلند تمدن بشری غیر قابل اعتماد و شکننده است، اختلافات طبقاتی می‌تواند پیامدهای بدی را برای نسل بشر رقم بزند، باید کاری کنیم که فردایی بهتر از امروز برای دنیا رقم بخورد.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه