حس تنهایی یا تنها بودن

Program Picture

با هم در خانه

حس تنهایی یا تنها بودن
۲۲ خرداد ۱۳۹۹

جهان خیلی کوچک است، بیشتر همدیگر را دوست داشته باشیم، قدر لحظات را بدانیم، کرونا هوشیاری‌های بسیاری ایجاد کرد، قرنطینه مثل آینه‌ای کمک کرد که خود را بهتر ببینیم و بشناسیم، پیامبران طبیبان جان هستند، بیاموزیم که ما باید بر ترس‌ها و تنهایی خود پیروز شویم، بین حس تنهایی و تنها بودن تفاوت است، حس تنهایی یک وضعیت روان است، حس تنهایی یک دیکتاتور است، حس تنهایی اجازه رشد و لذت بردن از زندگی را از ما می‌گیرد، تنها بودن خلوت کردن با خود است، تنها بودن یک آزادی خواه است، تنها بودن امکان رشد و بالندگی را به ما می‌دهد، حس تنهایی دشمن خلوت کردن است، برای کم رنگ کردن اضطراب شرایط قرنطینه لازم است اهداف والاتری را برای خودمان ترسیم کنیم، تمام وقت‌مان را در فضای مجازی صرف نکنیم، اجازه ندهیم انرژی روانی ما به هدر برود، نرمش و ورزش روزانه را فراموش نکنیم، استفاده بهینه از زمان، اگر هدفمند باشیم از هر شرایطی می‌توانیم بهترین استفاده را ببریم، با برگزاری آنلاین جلسات دعا روحی تازه بگیریم، دنیا به این تغییر احتیاج داشت، وقتی کاری برای انجام دادن نداشته باشیم، تفکرات جدید در ما ایجاد نمی‌شود، مشکلات هیچ وقت به پایان نمی‌رسد، از اتفاقات درس بگیریم، نه شادی پایدار ماند و نه غم، به فعالیت‌های گروهی عام‌المنفعه بپردازیم، با استفاده از شبکه‌های اجتماعی روابط عمومی بیشتری داشته باشیم، در این دوران کودکان و سالمندان بیشتر نیاز به رسیدگی و توجه دارند، بیشتر از طبیعت و انرژی قوی کائنات استفاده کنیم، روح خودمان را تقویت کنیم.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه