زندگی حضرت بهاءالله الگویی برای بشر امروز

Program Picture

یک سوال، ‌یک جواب

زندگی حضرت بهاءالله الگویی برای بشر امروز
۲۸ مهر ۱۳۹۶

حیات حضرت بهاءالله چگونه می‌تواند الگویی برای زندگی امروز ما باشد؟ استاد وحید خرسندی به این سوال جواب می‌دهند.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه