یک سوال، ‌یک جواب

program picture

یک سوال، ‌یک جواب

یک سوال یک جواب برنامه‌ای کوتاه هست که طی آن استاد وحید خرسندی در هر قسمت به یک سوال از پگاه موافق مجری برنامه پاسخ خواهند داد.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه