دیانت بهائی و جهانی شدن فرهنگ ایرانی

Program Picture

یک سوال، ‌یک جواب

دیانت بهائی و جهانی شدن فرهنگ ایرانی
۰۱ آبان ۱۳۹۶

آئین بهائی مدّعیه که یک دین جهانیه، دینی که از ایران برخاسته. آیا تعالیم حضرت بهاءالله کمکی به جهانی شدن و توسعه فرهنگ ایران کرده است؟ استاد وحید خرسندی به این سوال جواب می‌دهند.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه