رفتار حضرت بهاءالله و تمدّن

Program Picture

یک سوال، ‌یک جواب

رفتار حضرت بهاءالله و تمدّن
۰۲ آبان ۱۳۹۶

رفتار حضرت بهاءالله آیا می‌تواند الگوی تمدّن حال حاضر ما باشد؟ و اگر هست چگونه؟ استاد وحید خرسندی به این سوال جواب می‌دهند.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه